Права за ползване

Този уеб сайт е собственост на ВИАСПЕС ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уеб сайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на фондацията.

Фондация „Финансирай този предприемач“ поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, не поемаме гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Фондация „Финансирай този предприемач“ не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

Фондацията има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.

Фондация „Финансирай този предприемач“ не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.

При регистрация на клиент на настоящия уеб сайт същият се съгласява да получава непоискани търговски съобщения.

bg_BGBulgarian
Oфис: гр. Асеновград,
ул. „Генерал Дандевил“ №16; П.К. 4230
 
fax: +359 331 2 11 43
Спедиция
Технически сътрудник