TRUST.
UNSCRIPTED

Цялостни решения за вашия бизнес

Проектиране,
разработка
и внедряване
на информационни системи

“Комсофт” ООД проектира, разработва и внедрява нови информационни системи, базирани на

Unix, Linux, Windows, Novell, Java, RDBMS, работещи в  WEB-режим и в режим клиент-сървър. Фирмата осъществява  миграция и съпровождане на системите, както и интеграция със съществуващата среда, в тясно сътрудничество с клиентите си.

0
LOREM IPSUM
0
LOREM IPSUM

След проучване и анализ на потребностите, “Комсофт” ООД предлага интегрирани решения на базата на нови хардуерни и софтуерни технологии, съобразени с бизнес процесите и спецификата на дейността на клиента. Фирмата разполага с квалифициран екип от специалисти с опит в разработката и внедряването на големи проекти.

 

0
LOREM IPSUM
0
LOREM IPSUM

Системна
интеграция
на консултантски услуги

Инсталиране и
поддръжка

на хардуерни системи

“Комсофт” ООД разпространява на българския пазар богата гама хардуерни и софтуерни системи на водещи световни производители.

Квалификацията на техническия персонал и качеството на предлаганото оборудване гарантират безпроблемната работа и поддръжка на техниката.

Партньори

bg_BGBulgarian