Комплектни товари

Този тип транспорт гарантира максимална сигурност, понеже всеки камион е застрахован и превозва единствено Вашата стока. Осъществява се бърза доставка на безопасни стоки на палети, машини, метални елементи и конструкции, акцизни стоки, стоки под специален фискален контрол, както и стоки с митнически режим и др.

Групажни товари

Услугата успява да осигури рентабилни цена на доставка. Mалки пратки интелигентно се комбинират в една по-голяма групажна пратка. Клиентът заплаща единствено мястото, което се заема в камиона.

Опасни товари (ADR)

Превозване на материали или предмети с опасни свойства, които изискват специален режим на движение.

Извънгабаритни товари

Услугата успява да осигури рентабилни цена на доставка. Mалки пратки интелигентно се комбинират в една по-голяма групажна пратка. Клиентът заплаща единствено мястото, което се заема в камиона.

Хладилни товари

Транспортиране на стоки, които изискват определен температурен режим.

bg_BGBulgarian
Oфис: гр. Асеновград,
ул. „Генерал Дандевил“ №16; П.К. 4230
 
fax: +359 331 2 11 43
Спедиция
Технически сътрудник